SVEA Login (Glömt lösenordet?)

  1. SVEA Hygiensäkring™

  2. SVEA Hygienskola™

  3. SVEA Skadedjurskontroll™

  4. SVEA Miljöprovtagning™

  5. SVEA Brandskydd™

Vi ingår nu i Nomor AB

 

 

 

SVEA Miljö & Hygien AB har verksamhet över hela landet fördelat på fyra geografiska regioner inom fem verksamhetsområden;


SVEA Hygiensäkring™ – Egenkontrollprogram, certifieringar, inspektioner, provtagning, hygienisk och mikrobiologisk problemsökning, nulägesanalyser, metodkort, rådgivning, ATP‐mätare, termometrar, städutrustning mm.


SVEA Hygienskola™ – Teoretiska och praktiska grund-­ och fördjupningskurser inom rengöring, hygien och egenkontroll, HACCP, allergi/specialkost, motivationskurser, IP Livsmedelsförädling m fl.


SVEA Skadedjurskontroll™ – förebyggande åtgärder samt effektiv och miljöanpassad skadedjurssanering för alla miljöer inom offentlig och privat verksamhet. Fågelsäkring, ljusfällor, råttstopp, myrdosor mm.


SVEA Miljöprovtagning™ – provtagning av vatten, avlopp, jord, asfalt, material och dyl av diplomerade provtagare, laboratorieanalyser, rapporter och utlåtanden.


SVEA Brandskydd™ – komplett sortiment av produkter för effektivt brandskydd, första hjälpen‐produkter, larm och kamerabevakning.