Fungerande rutiner kunde förhindrat dödsfallen i Ljungby

11 maj, 2015
av SVEA Miljö & Hygien

Livsmedelsverket gick tidigare idag ut med uppgiften att man hittat norovirus i de hallon som man tidigare misstänkte var orsaken till det utbrott som drabbat flera personer inom äldreomsorgen i Ljungby.
Livsmedelsverket poängterar vikten av att följa rådet att koka importerade frysta hallon särskilt om de skall serveras till riskgrupper. Därmed aktualiseras frågan kring hur viktigt det är att ha ordentliga rutiner och att dessa verkligen följs. Att personalen vet vad som gäller och att de förstår varför de ska göra vissa saker.

Kontinuerlig utbildning är en de viktigaste delarna i säker mathantering. Vi på SVEA Miljö & Hygien AB ser allt oftare att man av besparingsskäl drar ner på detta för sin personal. Som dödsfallen i Ljungby visar kan konsekvenserna vid brister i kunskap och rutiner bli katastrofala.

– Är det är dags för er personal att få repetera sina kunskaper eller få ny kunskap? Välkommen att kontakta oss så återkommer vi med ett utbildningsförslag som passar på just er arbetsplats.

Livsmedelsverkets pressmeddelande