HACCP grundutbildning för livsmedelstillverkare, 7 mars 2016 i Stockholm

19 november, 2015
av SVEA Miljö & Hygien

HACCP-diplombildUtbildningen baseras på Livsmedelsverkets kursplan för grundläggande kunskap om HACCP. Deltagarna får kunskap om livsmedelssäkerhetsfaror, HACCP-principerna, grundförutsättningar, faroanalys samt utformningen av en HACCP-plan.

Vår utbildning i HACCP följer Codex Alimentarius principer och ger deltagaren fördjupade kunskaper i arbetet med HACCP. För att skapa en verklighetsanpassad och intressant utbildning varvas teori, praktik, diskussioner och grupparbeten.
Efter utbildningen ska deltagarna:

  • Ha kännedom om hur en HACCP-plan upprättas
  • Känna till hur den verifieras, valideras och revideras
  • Veta hur HACCP planen kan implementeras i verksamheten

Stockholm, Medborgarplatsen, 7 mars 2016
Tid: 09.00 – 16.00
Pris: 2300 kr

Samtliga deltagare erhåller ett diplom för genomförd utbildning.

Anmälan