Information om nya föreskriften från Naturvårdsverket (NFS 2015:3) om spridning av biocidprodukter i samband med sanering av skadedjur

11 december, 2015
av SVEA Miljö & Hygien

Från 1 november 2015 gäller nya regler vid spridning av bekämpningsmedel på plats dit allmänheten har tillträde. Tidigare krävdes tillstånd från kommunen att få sprida bekämpningsmedel på allmän plats, numera behöver kommunen endast informeras om spridningen.

Precis som tidigare gäller försiktighetsprincipen enligt miljöbalken, d v s att de metoder som har minst påverkan på människors hälsa och miljön ska väljas företrädesvis. Däremot om förebyggande åtgärder inte är tillräckliga, kan bekämpningsmedel vara nödvändigt att använda.

Vid sanering av skadedjur med hjälp av bekämpningsmedel sätts tydliga varningsanslag upp för att varna allmänheten om den pågående bekämpningen. En sanering med bekämpningsmedel kan endast pågå under en begränsad tid. När saneringen anses avslutad och ingen risk för människors hälsa längre finns, kommer varningsanslagen att avlägsnas.

Vid eventuella frågor kontakta vår kundtjänst via e-post eller på tel 020-47 45 00 eller läs mer om föreskrifterna hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket