Nu kan du boka utbildning för hösten 2018.

12 juli, 2018
av SVEA Miljö & Hygien

Nya Kursdatum 2018!

Teoretiska och praktiska grund- och fördjupningskurser inom rengöring, hygien och egenkontroll, HACCP, allergi/specialkost, KRAV, motivationskurser, IP Livsmedel m fl.

GRUNDKURS LIVSMEDELSHYGIEN OCH EGENKONTROLL
Kursen tar upp grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll och baseras på Livsmedelsverkets kursplan. Deltagarna får en genomgång i grundläggande livsmedelshygien och HACCP-baserad egenkontroll. Kursen behandlar även innebörden i nya lagar och regler. En detaljerad beskrivning av kursinnehållet skickas på begäran.

Stockholm: 24 Augusti, 17 September, 8 Oktober, 29 Oktober, 19 November, 12 December
Göteborg: 6 September, 29 Oktober, 4 December
Malmö: 24 September, 31 Oktober
Helsingborg: 8 Oktober

FÖRDJUPNINGSKURS EGENKONTROLL OCH HACCP
För er som redan har gått grundkursen och har kunskaper
i grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll. På
denna fördjupningskurs tar vi upp mer om egenkontroll, HACCP, faroanalyser och flödesscheman. Målet är att efter avslutad kurs ha grundkunskap att själva göra ett flödesschema, en faroanalys, ta fram kritiska kontrollpunkter och utefter det kunna anpassa ett egenkontrollprogram.
Stockholm: 31 Oktober
Göteborg: 30 Oktober
Malmö: 1 November

ALLERGIKURS
En endagsutbildning i födoämnesallergi för att utveckla era kunskaper kring allergier och allergikost. Utbildningen har som syfte att utveckla säkerhetstänkandet beträffande allergener hos deltagarna. Deltagarna får insikt om vad allergener är, vad som kan hända om ett allergen finns där det inte ska finnas och hur man kan arbeta för att förhindra detta. Deltagarna ska direkt, dagen efter kursen, kunna använda sina nya kunskaper i sitt arbete.
Stockholm: 30 Oktober
Göteborg: 31 Oktober

Anmälan och mer information Vi kan även arrangera utbildningar på plats hos er. Be om offert för en större grupp eller ett specialprogram för er verksamhet. För anmälan och mer information kontakta vår utbildningsansvariga utbildning@nomor.se, tel: 070- 556 57 00 eller besök vår hemsida www.nomor.se/utbildningar