SVEA Login (Glömt lösenordet?)

Samarbetspartners

För att stärka vår kompetens och kunna ge våra kunder bredast möjliga service har vi samarbete med företag som kompletterar vår verksamhet på olika sätt;

SANERINGSTJÄNSTER

Ocab

Behöver du hjälp med sanering av fukt, radon, asbest eller klotter? Ocab räddar ekonomiska värden och tid vid skador främst orsakade av brand och vatten samt erbjuder tjänster vid underhåll och sanering av fastigheter och industrier.

LABORATORIEPROVER

eurofinslogo

Eurofins erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser till kunder inom kretsloppets olika delar – lantbruk, livsmedel och miljö. Bland deras specialiteter finns också analyser av bl a bränsle, läkemedel, mjölk samt produktkontroll. Tack vare deras internationella nätverk av laboratorier kan vi erbjuda en mycket stor analysportfölj. I SVEA Hygiensäkring™ ingår rengöringsprover med sk tryckplattor samt möjlighet att analysera matprover. För laboratorieanalyser samarbetar vi med Eurofins.

En viktig del av livsmedelshygien är att hålla den maskinella utrustningen (diskmaskiner, matberedare av olika slag etc) oklanderigt ren. För det ändamålet samarbetar vi med AKSAB-KEMI AB inom detta område.

BRANDSKYDD

Brandexperten

Brandexperten AB är ett säkerhetsföretag med affärsidén att förebygga brand- och personskador genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd. I samarbete med kunden utvecklar de brandskyddsarbetet för att trygga verksamheten och rädda liv och egendom om olyckan är framme.

JURIDIK

CAF

CAF har specialistkompetens inom skatterådgvining, redovisning, alkoholtillstånd och den tillhörande juridiken.