SVEA Login (Glömt lösenordet?)

Verksamhetspolicy

SVEA Miljö & Hygien skall vara ett lönsamt och växande företag. Vi ska utföra våra tjänster med hög kvalitet och med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Våra produkter, processer och vår arbetsmiljö ska ständigt förbättras för att alltid möta våra kunders behov och förväntningar.

Vi ska följa lagstiftning och uppfylla övriga krav som gäller för vår verksamhet.

Våra medarbetare ska känna att de med personligt engagemang utvecklas. Varje medarbetare ska aktivt bidra till företagets mål. Våra leverantörer och entreprenörer ska känna till SVEA Miljö och Hygiens verksamhetspolicy och bedriva sin egen verksamhet i linje med denna.

Den självklara grunden för vårt miljöarbete är god kontroll och efterlevnad av miljölagstiftning.

SVEA Miljö & Hygien ABs miljöarbete har följande inriktning:

  • att internt föregå med gott miljötänkande för att mildra miljöpåverkan
  • att samarbeta och vara lyhörd gentemot kunder, leverantörer och övriga intressenter inom miljövårdsområdet samt delta i kunskaps- och tillämpningsutveckling
  • att följa lagstiftning inom miljöområdet
  • att efter uppsatta mål ständigt förbättra vårt miljöarbete
  • att i möjligaste mån erbjuda giftfria alternativ och förebyggande metoder