SVEA Login (Glömt lösenordet?)

– Har ni sett över ert brandskydd?

 

SVEA Brandskydd™ – komplett sortiment av produkter för effektivt brandskydd, första hjälpen-produkter, larm och kamerabevakning.

 
 

I samarbete med Brandexperten kan vi erbjuda vi ett komplett sortiment av produkter för effektivt brandskydd, första-hjälpen produkter, larm- och kamerabevakning.

Utarbetande av rutiner och dokument för SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete.
Teknisk ledning av projekt för Systematiskt Brandskyddsarbete inklusive utarbetande av SBA-pärmar för verksamheten.

I avtalet ingår framtagning och dokumentering av brandskyddspolicy, brandskyddsorganisation, brandskyddsbeskrivning, kontroll- och rapporteringsrutiner samt uppföljningssystem.

Projektet följer Svenska Brandskyddsföreningens norm för IBK och överensstämmer med Räddningsverkets allmänna råd för systematiskt brandskyddsarbete.
Brandskyddskontrollanterna utbildas i samband med implementeringen vilken omfattar såväl teori som praktik.

Vid implementeringen tillhandahålles även en s k loggbok i vilken alla redovisande dokument med anknytning till brandskyddsarbetet och SBA:n samlas.

Efter förfrågan kan vi erbjuda olika utrustningar inom släckanläggningar, säkerhetsprodukter (inbrottslarm, säkra skåp, kameraövervakning) och första-hjälpen.

Vi kan även erbjuda olika utbildningar inom brandsäkerhet och första-hjälpen:

 • Heta arbeten – certifieringskurs
 • Allmän brandskyddsutbildning
 • Grundläggande handbrandsläckning
 • Brandskyddsansvarig
 • Brandskyddskontrollant
 • Brandsäkert hem
 • Utrymningsövning
 • Utrymningsledare
 • Första hjälpen ABC
 • Första hjälpen HLR
 • Första hjälpen DHLR

Välkommen att kontakta vår kundtjänst, tel 020-47 45 00, e-post kundtjanst@sveamiljo.se för mer information.