SVEA Login (Glömt lösenordet?)

– Behöver ni hjälp med matsäkerheten?

 

SVEA Hygiensäkring™ – egenkontrollprogram, certifieringar, inspektioner, provtagning, hygienisk och mikrobiologisk problemsökning, nulägesanalyser, metodkort, rådgivning, ATP-mätare, termometrar, städutrustning mm.

 

Vi hygien- och kvalitetssäkrar all livsmedelshanterande verksamhet.

En livsmedelshanterande verksamhet behöver ständigt vara fokuserad på matsäkerheten. Det är en förutsättning för god lönsamhet. I den dagliga ruljansen är det ofta svårt att hinna med att leva upp till alla de krav som ställs. Med SVEA Hygiensäkring™ får ni hjälp som gör vardagen enklare.

SVEA Hygiensäkring™ är en tjänst som anpassas efter er verksamhets behov.

Egenkontrollprogram: anpassade efter verksamheten, baserade på HACCP

Allt-i-ett paket
: komplett egenkontrollhjälp för restauranger, butiker och mindre livsmedelsverksamheter

SVEA Digital
: egenkontroll med hjälp av handdator med inbyggd termometer

SVEA E-tjänst™: egenkontrollprogram via webben

Certifieringar: konsulthjälp vid certifiering av livsmedelsanläggningar samt revisioner, IP Livsmedels-säkerhet och KRAV

Inspektioner: hygieninspektioner enligt Livsmedelsverkets och kommunernas krav

Provtagning
: rengöringskontroller med tryckplattor eller ATP-mätare, produktions- och egenkontrollprovtagning av livsmedel, is och vattenprover

Mikrobiologisk och hygienisk problemsökning: konsulthjälp vid problem i produktionen

Nulägesanalyser: diagnos av er verksamhet ur ett hygien, rengöring och kvalitetsperspektiv

Metodkort: för att säkerställa och validera kvaliteten på er rengöring

Rådgivning: fri telefon och e-post support eller rådgivning på plats

Produkter: vi tillhandahåller flertalet av de produkter som krävs och/eller förenklar för att hålla en god hygien och hög kvalitet;

  • Termometrar
  • ATP-mätare
  • Rengöringsutrustning
  • Handdatorer

Välkommen att kontakta vår kundtjänst, tel 020-47 45 00, e-post kundtjanst@sveamiljo.se för mer information.