SVEA Login (Glömt lösenordet?)

KRAV

KRAV
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat.
En KRAV-märkning innebär att maten är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna.

Att KRAV-märka sin verksamhet och/eller sina produkter ger en konkurrensfördel samtidigt som det bidrar till att skapa ett hållbarare samhälle!
Du får använda KRAV-märket i din marknadsföring när du erhållit ett certifikat som visar att du uppfyller KRAVs regler.
Certifikatet visar vilken nivå ditt kök har av KRAV-anpassning.

Vi på SVEA Miljö & Hygien AB kan hjälpa er att nå en KRAV-certifiering genom att justera, upprättande och implementera rutiner, utbilda personalen samt ta fram den dokumentation som krävs.
Vi går igenom er verksamhet och identifierar vad som behövs just för er. Certifieringen utförs sedan av ett oberoende certifieringsorgan.

Kontakta oss för mer information!