SVEA Login (Glömt lösenordet?)

SVEA E-tjänst™

SVEA E-tjänst™

SVEA E-tjänst™ – ”Pärmen i skärmen”

SVEA E-tjänst™ är ett web-baserat egenkontrollprogram med rutinmallar för egenkontroll inom livsmedel, arbetsmiljö och brand.

SVEA E-tjänst™ är speciellt utformad för användning i industri, butiks- och restaurang miljöer och vi anpassar egenkontrollprogrammet efter din verksamhet.

Temperaturgivare kan anslutas till systemet som då automatiskt läser av temperaturerna i dina kylar och frysar. Vid felaktiga temperaturer larmar systemet, så du snabbt kan vidta åtgärder för att minska risken för förstörda livsmedel.

Användaren kan snabbt och enkelt navigera sig fram i vår webbaserade E-tjänst. Det tar mindre än två minuter för en användare att förstå hur man hittar rätt i applikationen. Det är också enklare och mer användarvänligt att utföra dokumentering i systemet, därmed blir livsmedelshanteringen säkrare.

Som helhet leder SVEA E-tjänst™ till minskad administrativ belastning som förenklar egenkontrollarbetet och underlättar för dig vid myndighetens inspektion samt vid internrevision. Tjänsten är tillgänglig via internet, vilket innebär att övervakning och kontroll av hur systemet används kan ske på distans.

Av erfarenhet vet vi dock att lokal tillgänglighet för personalens är en avgörande faktor för att man ska använda ett system. Därför rekommenderar vi användning av väggmonterade pekskärmar, som är strategiskt utplacerade i lokalen. Det underlättar för den dagliga driften av egenkontrollarbetet. SVEA:s E- tjänst fungerar naturligtvis utmärkt på alla typer av datorer som går att internetansluta.

Programmet är framtaget av vår samarbetspartner E-sia system AB vilka har lång och gedigen erfarenhet och kunskap inom området.

Välkommen att kontakta oss för mer information och demonstration via formuläret nedan. 

Kontaktformulär
 1. (obligatoriskt)
 2. (obligatoriskt)
 3. (obligatoriskt)
 4. Bildverifikation
  (Innan du klickar på Skicka fyll i tecknen som visas i rutan. Kan du inte
  tyda tecknen, klicka på pilen intill rutan för att visa en ny
  teckenkombination. Detta är en säkerhetsfunktion för att undvika
  skräppost/spam).
 5. CAPTCHA