SVEA Login (Glömt lösenordet?)

– Behöver er personal nya kunskaper?

 

SVEA Hygienskola™ – teoretiska och praktiska grund- och fördjupningskurser inom rengöring, hygien och egenkontroll, HACCP, allergi/specialkost, motivationskurser, IP Livsmedelsförädling m fl.

 

SVEA Hygienskola™ erbjuder er personal en effektiv genomgång av livsmedelshygien, egenkontroll, nya lagar och regler, allergikost och rengöring. Utbildningsdagarna som förmedlar både kunskap och inspiration har skapats specifikt för storkökspersonal.

Loading Quotes...

GRUNDKURS LIVSMEDELSHYGIEN OCH EGENKONTROLL:

Kursen tar upp grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll och baseras på Livsmedelsverkets och SAMS kursplan. Deltagarna får en genomgång i grundläggande livsmedelshygien och HACCP-baserad egenkontroll. I kursmaterialet ingår ett egenkontrollprogram, som deltagarna lär sig att anpassa efter den egna verksamheten. Kursen behandlar även innebörden i nya lagar och regler.

FÖRDJUPNINGSKURS EGENKONTROLL OCH HACCP:

För er som redan har gått grundkursen och har kunskaper i grundläggande livsmedelshygien och egenkontroll. På denna fördjupningskurs tar vi upp mer om egenkontroll, HACCP, faroanalyser och flödesscheman. Målet är att efter avslutad kurs ha kunskap att själva göra en faroanalys och ett eget egenkontrollprogram.

ALLERGIKURS:

En utbildning i födoämnesallergi för att utveckla era kunskaper kring allergier och allergikost. Syftet är att utveckla säkerhetstänkandet beträffande allergener hos deltagarna. Deltagarna får insikt om vad allergener är, vad som kan hända om ett allergen finns där det inte ska finnas och hur man kan arbeta för att förhindra detta. Deltagarna ska direkt, dagen efter kursen, kunna använda sina nya kunskaper i arbetet.

RENGÖRING:

Anpassade utbildningar med både teori och praktik inom området rengöring. Praktisk och teoretisk genomgång av rengöringsmetoder, val av rengöringskem och utrustning, validering av rengöringsmetoder.

Kurserna hålls löpande i Stockholm, Göteborg, Varberg, Linköping, Helsingborg, Skövde och Varberg

Vi kan även arrangera utbildningar på plats hos er. Be om offert för en större grupp eller ett specialprogram för er verksamhet. Våra specialanpassade kurser i rengöring hålls alltid på plats hos kund. Det ger oss möjligheten att lämna tips och råd kring rengöringsfrågor anpassade för just den aktuella verksamheten.

För anmälan och mer information välkommen att kontakta vår kundtjänst, tel 020-47 45 00, e-post kundtjanst@sveamiljo.se