SVEA Login (Glömt lösenordet?)

Kursutvärdering

Kursutvärdering SVEA Hygienskola™

Som ett led i vår kvalitetssäkring och ambition till ständigt förbättringsarbete låter vi deltagarna i våra utbildningar utvärdera varje utbildningstillfälle.

Nedan finns länkar till utvärderingarna de senaste 7 åren. Det samlade intrycket är att SVEA Hygienskola™ i mycket stor utsträckning lever upp till, eller överträffar, deltagarnas förväntningar.

2014 uppger 69% av deltagarna att utbildningen överträffat deras förväntningar och 31% att den motsvarat förväntningarna.
Hela 97% av deltagarna svarade att föreläsaren var ”Mycket bra” och 3% ”Bra”.
92% uppger att utbildningmaterialet varit ”Mycket bra” och 8% att det var ”Bra”.
99,6% har svarat att de är nöjda med kursen.

Kursutvärderingarna i PDF-format:

 

 

Nöjda kursdeltagare även 2010
Några citat från utvärderingarna genom åren:
Äntligen en hygienutbildning utformad så man lyssnar!
En föreläsare som brinner för sitt ämne
Mycket bättre än tidigare kurser jag gått
Bästa kursen och föreläsningen på åratal. Seriöst, bra innehåll, bra med många exempel från verkligheten
Kanonbra, fem plus. Kursen alla behöver. Behagligt tempo, Lagom tidsmässigt.
Även om jag jobbat 20 år i branschen lärde jag mig mycket. Vill gärna gå fler kurser. Precis vad vi behövde.
Kursen var jättebra och informativ och jag inser med fasa allt som vi ännu inte gör.
Intressanta diskussioner. Perfekt för mig som nybörjare. Mycket innehållsrikt.
Många bra praktiska tips, bra verklighetsförankring.
Kursen var helt anpassad till vår verksamhet, enkelt och lätt begripligt
Mycket bra och tankeväckande.