SVEA Login (Glömt lösenordet?)

Utbildningsprogram

Inom SVEA Hygienskola™ erbjuder vi just nu följande utbildningar;

Grundkurs i Livsmedelshygien och Egenkontroll

Grundläggande hygien/egenkontrollutbildning (egenkontrollprogram på CD-skiva ingår). Blandad teoretisk/praktisk utbildning. Baseras på Livsmedelsverkets och SAMS kursplan.

Repetitionskurs i Livsmedelshygien

För dig som redan gått Grundkursen men behöver uppdatera dina kunskaper samt lära dig lite nytt.

Fördjupningskurs Egenkontroll och HACCP

För dig som redan gått grundkursen. Lär dig göra ett eget flödesschema, faroanalys. Förstå vad kritiska styrpunkter är.

HACCP grundutbildning för livsmedelstillverkare

Utbildningen baseras på Livsmedelsverkets kursplan för grundläggande kunskap om HACCP. Deltagarna får kunskap om livsmedelssäkerhetsfaror, HACCP principerna, grundförutsättningar, faroanalys, samt utformningen av en HACCP-plan.

Allergikurs

En utbildning i födoämnesallergi för att utveckla era kunskaper kring allergier och allergikost.

Introduktionsutbildning IP Livsmedel

En eftermiddagskurs som förmedlar kunskap om kvalitetssäkring och certifieringssystemet IP Sigill inom livsmedelsförädling så att kursdeltagarna kan implementera certifieringssystemet i sin verksamhet.

Förberedande utbildning KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. En KRAV-märkning innebär att maten är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna. Denna halvdagsutbildning förbereder er för att ansöka om KRAV-certifiering.

Motivationskurs

En två timmars kurs i livsmedelshygien och egenkontroll på plats hos er.

Föreläsning Julbord & Buffé

Denna föreläsning är en repetitionsutbildning som fokuserar på hanteringen av mat vid julbord och annan buffé-servering.

På-plats kurser

Alla våra olika utbildningar kan hållas på plats hos er. Kursen anpassas då efter era förutsättningar och verksamhet.

Alla deltagare erhåller ett diplom! Samtliga kursledare har mångårig erfarenhet inom restaurang- och livsmedelsbranschen.

OBS! SVEA Hygienskola™ förbehåller sig rätten att föreslå annat kursdatum för den händelse att antalet anmälningar till önskat datum blir för många eller för få. Bekräftelse på kursdeltagande erhålles i god tid före kursdagen.