SVEA Login (Glömt lösenordet?)

HACCP Grundutbildning, för livsmedelstillverkare

Utbildningen baseras på Livsmedelsverkets kursplan för grundläggande kunskap om
HACCP. Deltagarna får kunskap om livsmedelssäkerhetsfaror, HACCP principerna, grundförutsättningar, faroanalys, samt utformningen av en HACCP-plan.
Vår utbildning i HACCP följer Codex Alimentarius principer och ger deltagaren fördjupade kunskaper i arbetet med HACCP. Deltagaren får bland annat göra en faroanalys och en HACCP plan. För att skapa en verklighetsanpassad och intressant utbildning varvas teori, praktik, diskussioner och grupparbeten. Efter utbildningen ska deltagarna:

• Ha kännedom om hur en HACCP plan upprättas
• Känna till hur den verifieras, valideras och revideras
• Veta hur HACCP planen kan implementeras i verksamheten

Pris: 2300 kr
Samtliga deltagare erhåller ett diplom för genomförd HACCP utbildning

Datum/tid och plats

  • Inga kursdatum tillgängliga för denna kurs just nu
Intresseanmälan
  1. Intresseanmälan för kurser med SVEA Miljö & Hygien
  2. (obligatoriskt)
  3. (obligatoriskt)
  4. (obligatoriskt)
  5. (obligatoriskt)
  6. CAPTCHA