SVEA Login (Glömt lösenordet?)

Introduktionsutbildning IP Livsmedelsförädling

Mål
Att förmedla kunskap om kvalitetssäkring och certifieringssystemet IP Sigill inom livsmedelsförädling så att kursdeltagarna kan implementera certifieringssystemet i sin verksamhet.
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna:
• Ha grundläggande kunskaper om kvalitetssäkring och dess tillämpning vid livsmedelsförädling, samt översiktlig kunskap om det internationella läget inom området.
• Ha övergripande kunskap om de krav som ställs på verksamheten och de verktyg som finns för att underlätta införandet i verksamheten.
• Vara informerad om revisionsförfarandet, grunderna för bedömning av avvikelser samt konsekvenserna av underkännande.
• Känna till bakgrunden och strategierna bakom kvalitetsmärkningen Svenskt Sigill och förutsättningarna för Svenskt Sigill-märkning.

Pris: 600 kr
Samtliga deltagare erhåller diplom för genomförd introduktionsutbildning i IP Sigill

Datum/tid och plats

  • Inga kursdatum tillgängliga för denna kurs just nu
Intresseanmälan
  1. Intresseanmälan för kurser med SVEA Miljö & Hygien
  2. (obligatoriskt)
  3. (obligatoriskt)
  4. (obligatoriskt)
  5. (obligatoriskt)
  6. CAPTCHA