SVEA Login (Glömt lösenordet?)

– Behöver ni hjälp att hantera skadedjur?

 

SVEA Skadedjurskontroll™ – förebyggande åtgärder samt effektiv och miljö-anpassad skadedjurssanering för alla miljöer inom offentlig och privat verksamhet. Fågelsäkring, ljusfällor, råttstopp, myrdosor mm.

 

Med SVEA Skadedjurskontroll™ behöver ni inte ha några bekymmer om ni upptäcker skadedjur i er verksamhet. SVEA Skadedjurskontroll™ innebär förebyggande insatser som håller skadedjuren borta och aktiva åtgärder när det behövs.

Regelbundna dokumenterade inspektioner som utförs av våra välutbildade och erfarna tekniker. Att förebygga angrepp och skada är det mest ekonomiska alternativet och oftast lättare än man tror. Förutom en kvalitetsstämpel av er verksamhet innebär detta minskad risk för reklamationer och driftstopp orsakade av skadedjur.

Inrapporterade skadedjursproblem åtgärdas omgående eller tidsplaneras i samråd med den drabbade beroende på typ av skada. För att undvika problem med skadedjur är det viktigt att förstå deras levnadsvillkor och beteenden. Vi arbetar därför systematiskt med skadedjursskydd och kartlägger vilka hot och risker som kan finnas i verksamheten. Tack vare vår biologiska kunskap kan vi minska användningen av bekämpningsmedel.

Inspektioner: Förebyggande skadedjursinspektioner av lokaler och byggnader inkl. indikatorfällor
Saneringar: Akuta saneringar vid akuta skadedjursproblem
Rådgivning: Fri telefon och mejl support eller rådgivning på plats
Fågelsäkring: Säkring mot fåglar
Riskbedömningar: Bedömning av sannolikhet och allvarlighetsgrad på skadedjur i olika verksamhetsdelar
Dokumentation: Alla inspektioner och saneringar dokumenteras och rapporteras efter önskemål
Produkter: Vi tillhandahåller ett flertal produkter som kan underlätta ett skadedjursskydd, t ex ljusfällor, myrdosor, skadedjursfällor och Rått-stopp.
Bekämpningsmedel: Vi använder bekämpningsmedel från Bayer, en av Europas ledande tillverkare, vilket innebär att vi har tillgång till tekniska specialister och mycket god produktinformation. Alla bekämpningsmedel företaget använder är godkända av kemikalieinspektionen.

Vi eftersträvar minsta möjliga miljöpåverkan och arbetar därför mycket med förebyggande åtgärder.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst, tel 020-47 45 00, e-post kundtjanst@sveamiljo.se för mer information.