SVEA Login (Glömt lösenordet?)

Fågelsäkring

Fågelsäkring

Fåglar är underbara djur i sin rätta miljö men alltför många fåglar på fel plats kan bli ett dyrbart problem eftersom de smutsar ner med sitt frätande träck, river upp skräp och stör människor. Deras spisning kan sprida kvalster och bakterier t ex salmonella.

Det är klokt att säkra byggnader mot fåglar, eftersom stuprör, hängrännor, ventilation och skorstenar kan täppas igen av spillning och bomaterial. Spillningen fräter dessutom på tak och fasader, som då kan bli otäta och släppa in fukt som följd.

För ett företag ser det illa ut om byggnaden är nedsmutsat av fågelspillning, och för restauranger kan fåglarnas närvaro innebära att gästerna uteblir.

Fågelsäkring kan utföras akut men även med hjälp av långsiktigt planerade insatser. Viktigt är dock att alla åtgärder utförs professionellt med hänsyn till såväl fåglarna som omgivningen och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi har effektiva lösningar som, utan att skada fåglarna, hindrar dem från att slå sig ner. Arbetet börjar alltid med en noggrann analys av problemet och en åtgärdsplanen skräddarsys sen tillsammans med kunden. Lösningarna är också, i möjligaste mån, osynliga för att inte störa arkitekturen. Vi anpassar allt efter varje plats och monterar enligt gällande byggnorm. Fågelsäkringar sker av t ex balkonger eller hela innegårdar. Arbeten vid takutsprång och tilluftskanaler sker via skylift.

Alla insatser utförs professionellt av yrkeskunnig personal med lång erfaren

het av denna typ av arbeten och vi kvalitet- och miljösäkrar alla våra uppdrag genom våra certifieringar ISO 9001 och ISO 14001.

Vi utför även städning och sanering samt borttagning av reden och bon.

För mer information kontakta vår kundtjänst, tel 020-47 45 00, e-post kundtjanst@sveamiljo.se.